PRODUKTOVÝ FILTER

Značka

Použitie

Viskozita

Značka

Použitie

Viskozita

Brzdové kvapaliny DOT 4

Z hľadiska bezpečnosti je brzdová sústava najdôležitejšou časťou vozidla. Brzdová kvapalina je základným prvkom pre prenos sily medzi hlavným brzdovým valcom a brzdovými piestikmi na kolesách, takže výber vhodnej brzdovej kvapaliny a jej včasná výmena sú nesmierne dôležité.

Väčšina brzdových kvapalín je vyrobená na báze alkoholových zlúčenín. Najčastejšie je to glykol a glykoléterové zmesi so špeciálnymi prísadami. Ich nevýhodou je, že absorbujú vzdušnú vlhkosť, sú toxické a taktiež pri kontakte s lakovaným povrchom môže dôjsť k jeho poškodeniu. Pohlcovanie vody a následné zníženie bodu varu je hlavný dôvod, prečo je životnosť kvapaliny obmedzená, najčastejšie na 2 až 4 roky. Podľa výrobcu je potom nutné ju kompletne vymeniť. Absorbovaná vlhkosť má totiž nežiaduci vplyv na vlastnosti kvapaliny,